Vodič za primjenu deset koraka za evaluaciju programa koncipiranih u svrhe smanjenja stigme prema duševnim oboljenjima

Vodič za primjenu deset koraka za evaluaciju programa koncipiranih u svrhe smanjenja stigme prema duševnim oboljenjima Ovaj Vodič predstavlja skup materijala koji će biti od pomoći mnogim zagovaračima i drugim akterima u mentalnom zdravlju da provedu solidnu i smislenu evaluaciju anti-stigma programa...

Preuzmi dokument