Strategija nadzora nad opojnim drogama i suzbijanja zloupotrebe opojnih droga u Republici Srpskoj

Strategija nadzora nad opojnim drogama i suzbijanja zloupotrebe opojnih droga u Republici Srpskoj Zloupotreba opojnih droga danas je u svijetu je- dan od gotovo nerjesIOivih drusIOtvenih problema koji se direktno ili indirektno ticIOe razlicIOitih sistema i podsiste- ma drusIOtvenog djelovanja. Među drusIOtveno neprihvat- ljivim ponasIOanjima danasIOnjice, po svojim poslljedica- ma, kako prema pojedincu, tako i prema osjetljivim grupama stanovnisIOtva, zavisnost o drogama i kriminal direktno povezan ovom pojavom nalaze se u samom vrhu drusIOtvenih problema...

Preuzmi dokument