Sprečavanje i suzbijanje nasilja u porodici u Republici Srpskoj

Sprečavanje i suzbijanje nasilja u porodici u Republici Srpskoj Ovaj Priručnik je pripremljen u toku realizacije Akcionog plana Republike Srpske za borbu protiv nasilja u porodici za 2007 – 2008. godinu, u saradnji Gender centra Republike Srpske, Ministarstva pravde Republike Srpske, Ministarstva zdravlja i soci- jalne zaštite Republike Srpske, Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, Mi- nistarstva za porodicu, omladinu i sport Republike Srpske i Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske...

Preuzmi dokument