Sastanci sa predstavicima domova zdravlja iz Bosne i Hercegovine sa ciljem promocije radno/okupacione terapije u mentalnom zdravlju