Publikacija "Psihoedukativne tehnike"

Publikacija "Psihoedukativne tehnike" je materijal namijenjen opštem građanstvu koji govori o uticaju pandemije COVID-19 na mentalno i fizičko zdravlje zajedno sa osnovnim preporukama za samozaštitu mentalnog zdravlja putem korištenja tehnika kognitivno bihevioralne terapije. Upute su u vidu kratkih kartica sa prezentiranom tehnikom ili video clipom.

Materijal je nastao kroz podršku Projekta mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini koji podržava Vlada Švicarske a implementira Asocijacija XY u partnerstvu sa Federalnim ministarstvom zdravstva i Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite RS.

Materijal možete pogledati na ovom linku.