Psihološka pomoć u centrima za mentalno zdravlje/centrima za zaštitu mentalnog zdravlja u Federaciji BiH i Republici Srpskoj

Posljedice na mentalno zdravlje u stuacijama vanrednih zdravstvenih okolnosti kao što je ova pandemija COVID-19 osjećaju se svugdje u svijetu. Centri za mentalno zdravlje u domovima zdravlja u Federaciji BiH i Republici Srpskoj prilagodili su svoj rad novonastaloj situaciji i stavili se građanima i građankama na raspolaganje za psihološku podršku putem telefona za vrijeme i poslije radnog vremena.

U nastavku je tabela sa kontakt-telefonima i radnim vremenom svih centara za mentalno zdravlje/centara za zaštitu mentalnog zdravlja.

Kontakt brojevi telefona za psihološku podršku.pdf