Preporuke zdravstvenim radnicima u cilju prevencije sindroma sagorijevanja u vanrednim okolnostima

Preporuke zdravstvenim radnicima u cilju prevencije sindroma sagorijevanja u vanrednim okolnostima
Poštovani zdravstveni radnici, 

Nalazite se u zahtjevnoj i izazovnoj situaciji, uzrokovanom pandemijom virusa COVID-19, koja od vas traži natprosječne napore. Ova kriza postavila vas je na branike zdravstvene zaštite stanovništva, prebacivši vam breme velike odgovornosti, s kojom treba da se suočavate iz dana u dan. Da biste mogli efikasno da pomognete drugima, važno je da očuvate sebe i svoje psihofizičke resurse. U situaciji kao što je ova, navedeno ponekad nije lako sprovesti, jer složeno epidemiološko stanje sa sobom nosi promjene i neizvjesnost. Očuvati nadu u bolje sutra, kada je teško kontrolisati situaciju i prilike u kojima smo se našli, traži od vas dodatnu snagu koju treba da usmjerite i na sebe. Brinući o sebi, brinete i o drugima. Da biste lakše odgovorili na povećane zahtjeve trenutne situacije, pripremili smo vam kratke smjernice kako da se sačuvate od profesionalnog sagorijevanja.


Preuzmi dokument