Praktikum za trening multidisciplinarnih timova iz koordinisane brige u mentalnom zdravlju

Praktikum za trening multidisciplinarnih timova iz koordinisane brige u mentalnom zdravlju Pristup koordinisane brige („case management") predstavlja kolaborativni pristup koji uključuje korisnike sa kompleksnim, multiplim potrebama, koji su pod visokim rizikom i/ili pate od...

Preuzmi dokument