Politika i strategija za zaA!titu i unapređenje mentalnog zdravlja (2012. - 2020.)

Politika i strategija za zaA!titu i unapređenje mentalnog zdravlja (2012. - 2020.) ViA!e od 450 miliona ljudi u svijetu pati od mentalnih poremećaja, a procjenjuje se da bi svako ?etvrto lice tokom svog A3ivota moglo imati određenih problema sa mentalnim zdravljem. Prema predviđanjima Svjetske zdravstvene organizacije, do 2020. godine depresija će, pak, biti drugi uzrok ukupnog obolijevanja i jedan od vodećih javnozdravstvenih problema....

Preuzmi dokument