Počelo stručno usavršavanje socijalnih radnika uposlenih u centrima za mentalno zdravlje u zajednici u Bosni i Hercegovini

U okviru Projekta mentalnog zdravlja a u saradnji sa Udruženjem za sistemsku praksu i terpiju USPIT, protekle semdice počeo je prvi blok treninga obuke za 30 socijalnih radnika i radnica do nivoa porodičnih savjetnika, sa ciljem unapređenja usluge u oblasti mentalnog zdravlja.

Prema riječima liderice na Projektu mentalnog zdravlja Irine Rizvan, svrha ove edukacije je unapređenje kvalitete usluga zaštite mentalnog zdravlja primjenom sistemske porodične terapije.

„Edukacija će se provoditi u periodu od dvije godine po Programu obuke sitemsko porodičnih savjetnika za profesionalce zaposlene u centrima za mentalno zdravlje u Bosni i Hercegovini. Tokom obuke od dvije godine biće organizovano osam blokova edukacije, a ova ciljna grupa će dobiti znanja potrebna za rad s porodicama korisnika usluga, nadovezujući se na prethodne obuke koje su socijalni radnici u ustanovama mentalnog zdravlja jasno identifikovali kao neophodne", kazala je Rizvan.

Direktorica Instituta za porodično sistemski trening Dubravka Trampuž smatra da će edukacija doprinijeti jačanju profesionalnih kapaciteta polaznika i njihovom daljem radu u praksi.

„Ovakav način rada predstavlja alat koji će socijalnim radnicima i radnicama pomoći da obuhvate svu kompleksnost primjera u svom radu i postanu osposobljeni da odgovore na sve izazove. Nadamo se da će u konačnici korisnici imati najviše koristi od ove edukacije. Iskustvo nam govori da nakon edukacije, profesionalci bolje razumiju korisnike što jeste glavni preduslov za kvalitetnu uslugu", kazala je Trampuž.

„Osim profesionalaca iz centara za mentalno zdravlje na edukaciji su prisutni i profesionalci iz centara za socijalni rad, što je od velike važnosti zbog povezivanja ovih ustanova u budućem radu. Na kraju ćemo imati i iz centara za mentalno zdravlje i iz centara za socijalni rad porodično sistemske terapeute koji će u koordinaciji pomagati korisnicima. Organizatori i predavači su jako dobri. Već za dva dana smo dosta toga naučili i radujemo se narednom bloku", kazala je direktorica Centra za socijalni rad Foča, Snežana Golijanin.

Socijalna radnica iz Centra za mentalno zdravlje Mostar, Nikolina Palamenta misli da je edukacija jako bitna zbog fokusa na rad sa obiteljima koji je i ključan u oporavku korisnika.

„Po okončanju edukacije nadam se da će nas i ostali članovi tima prepoznati kao obiteljske savjetnike i značajan resurs. Socijalni radnici će dobiti nova znanja i tehnike koje do sada nisu imali, a imaćemo i novu vrstu profesionalnog usmjerenja. Edukacija mi je jako zanimljiva a posebno interaktivni dio gdje kroz vježbe možemo dati svoje refleksije na situaciju ili problem", zaključuje Palamenta.

Projekat mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini podržava Vlada Švicarske a implementira Asocijacija XY u partnerstvu sa Federalnim ministarstvom zdravstva i Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.

Galerija fotografija