Mentalno zdravlje, ljudska prava i oporavak – pokretanje platforme Quality Rights Svjetske zdravstvene organizacije za Bosnu i Hercegovinu

„Mentalno zdravlje, ljudska prava i oporavak – pokretanje platforme „Quality Rights" Svjetske zdravstvene organizacije za Bosnu i Hercegovinu" naziv je konferencije koja je danas održana u Sarajevu u okviru tradicionalnog obilježavanja Svjetskog dana mentalnog zdravlja. Na konferencijije prezentovan besplatni e-trening Svjetske zdravstvene organizacije o mentalnom zdravlju i ljudskim pravima „Quality Rights".

Trening je namijenjen osobama sa iskustvom mentalnih poteškoća, donosiocima odluka, zdravstvenim i socijalnim radnicima/cama, članovima porodice ili zajednice sa ciljem sticanja znanja i vještina u unapređenju ljudskih prava kao i suzbijanju stigme, zlostavljanja i prisile koji su često iskustva osoba s mentalnim, psihosocijalnim, intelektualnim i kognitivnim poteškoćama.

Victor Olsavszky iz Svjetske zdravstvene organizacije Ured za Bosnu i Hercegovinu, ovom prilikom je kazao da je povodom nedavnog Svjetskog dana mentalnog zdravlja, Svjetska zdravstvena organizacija podsjetila da više od 100 miliona ljudi u evropskoj regiji SZO ima neki problem mentalnog zdravlja i da bilo ko i bilo gdje može oboljeti. Naročio je ove godine pandemija COVID-19 pogoršala situaciju – istraživanja iz drugog tromjesečja 2020. godine pokazuju da je najmanje jedna trećina ispitanika osjetila posljedice po svoje mentalno zdravlje.

„U ovim okolnostima, saradnja između zdravstvenih vlasti Bosne i Hercegovine i SZO na polju U ovim okolnostima, saradnja između zdravstvenih vlasti Bosne i Hercegovine i SZO na polju mentalnog zdravlja je uspješna i traje neprekidno gotovo 25 godina. Vizija je od samog početka bila da se veoma mnogo uloži u jaku mrežu centara za mentalno zdravlje u zajednici, primjenjujući multidisciplinarni pristup orijentiran na oporavak i personaliziranu njegu. Model zaštite u zajednici koji se prakticira u Bosni i Hercegovini prepoznat je uvijek iznova kao primjer dobre prakse u regiji. Ovim novim resursom, WHO QualityRights, koji danas pokrećemo ovdje u Sarajevu, potvrđuje se posvećenost nadležnih ministarstava da i dalje ostanu prvi u promociji kvalitetnih usluga i zaštiti ljudskih prava ljudi sa mentalnim potrebama. E-trening o mentalnom zdravlju, ljudskim pravima i oporavku QualityRights, koji je sada dostupan na lokalnim jezicima BiH, nije mogao doći u bolje vrijeme, kada pandemija postavlja nove izazove i testira sposobnost sistema da i dalje pruža dobar kvalitet usluge. Ovaj internetski kurs bit će dostupan svima koji rade u oblasti mentalnog zdravlja, kreatorima politike, organizacijama korisnika usluga i ostalim učesnicima, a mi u SZO se nadamo da će trening biti dočekan s velikim zanimanjem i da će koristiti mnogo većem broju ljudi nego što bi ikada moglo biti postignuto tradicionalnom obukom „licem u lice," kazao je Olsavszky.

Goran Čerkez iz Federalnog ministarstva zdravstva naglašava da je pokretanje platforme važan korak za Bosnu i Hercegovinu ali i za cijeli region.

„Ova platforma će promovisati kvalitetu njege prava osoba sa psihosocijalnim, intelektualnim ili kognitivnim invaliditetom. Zasnovana je na UN konvenciji o pravima osoba sa invaliditetom i svim međunarodnim dokumentima koje je Bosna i Hercegovina potpisala. Bosna i Hercegovina u kontinuitetu pokazuje visoki stepen kada je u pitanju poštivanje ljudskih prava u oblasti mentalnog zdravlja i donosi jednu novu platformu u saradnji sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom, koju će ispuniti svi zdravstveni profesionalci, dobiti certifikat Svjetske zdravstvene organizacije i pokazati da imaju puna znanja u oblasti mentalnog zdravlja u kontekstu ljudskih prava.

Milan Latinović iz Ministarstva zdravstva i socijalne zaštite Republike Srpske je kazao da poštujući Konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom, Republika Srpska želi da se kontinuirano unapređuju postojeći i razvijaju novi načini brige i podrške licima sa invaliditetom sa posebnim akcentom i na podršku licima sa smetnjama i problemima u mentalnom zdravlju, kao i na unapređenju mentalnog zdravlja, ne samo pojedinaca, već i društva u cjelini.

„Da se poveća dostupnost kvalitetnog i pravovremenog pružanja zdravstvenih usluga, rehabilitacije i socijalne inkluzije osoba sa invaliditetom i mentalnim bolestima i poremećajima, jačajući pri tome njihovu ulogu u odlučivanju u navedenim procesima, a s ciljem povećanja ličnog zadovoljstva, te podsticanja demokratskih procesa i društvenog razvoja i poštovanja ljudskih prava. Svjetska zdravstvena organizacija i kroz e-edukaciju platformom QualityRights za Bosnu i Hercegovinu, daje značajan doprinos unapređenju znanja, sezintivnosti i pokretanju akcija za podršku licima sa invaliditetom i sa smetnjama u mentalnom zdravlju. Želimo Republiku Srpsku u kojoj svi građani razumiju značaj mentalnog zdravlja za opšte zdravlje, znaju koliki društveni značaj ima podrška licima sa invaliditetom, znaju da čuvaju i unaprijede vlastito mentalno zdravlje i mentalno zdravlje drugih ljudi," kazao je Latinović.

Barbara Dätwyler Scheuer, direktorica za saradnju pri Ambasadi Švicarske u Bosni i Hercegovini, poručila je: „Stigmatizacija i diskriminacija osoba sa mentalnim poteškoćama i njihovih porodica i dalje predstavlja izazov, također i u Bosni i Hercegovini. Ovo se može i mora promijeniti. Ovdje su u pitanju ljudska prava. Samo ako poštujemo njihova ljudska prava, osobe sa mentalnim problemima mogu živjeti dostojanstveno."

Direktorica Asocijacije XY Emina Osmanagić naglasila je kako ovim događajem obilježavamo Svjetski dan mentalnog zdravlja, jedan od najvažnijih dana u godini kada ukazujemo na značaj očuvanja mentalnog zdravlja i prevencije mentalnih oboljenja.

„Ove godine možda više nego ikada do sada. Globalna pandemija COVID-19 uticala je na mentalno zdravlje svih i njene posljedice se tek sagledavaju. U okviru Projekta mentalnog zdravlja, podržani od strane donatora, Švicarske Vlade, i u saradnji sa Federalnim ministarstvom zdravstva i Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, preduzeli smo niz aktivnosti u pružanju podrške građanima i građankama, ali i onima koji su bili na prvoj liniji borbe protiv pandemije. Takođe, u ovom periodu smo ostvarili značajnu saradnju sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom tako što smo omogućili da E-trening QualityRights bude dostupan na našem jeziku, čime je ova obuka o mentalnom zdravlju, ljudskim pravima i oporavku postala dostupna daleko većem broju ljudi nego što je to tradicionalna edukacija „u učionici" ili samo na engleskom jeziku. S ponosom mogu reći da će od danas ovaj edukativni sadržaj biti uključen u brojne aktivnosti projekta koje se nastavljaju, a poznavajući naše partnere, sigurni smo da će ovaj inovativni način sticanja novih znanja i vještina biti veoma dobro primljen. Prema riječima jednog od učesnika koji su prvi imali mogućnost testiranja, program je dobro osmišljen, inovativan, kvalitetan, sadržaj je dostupan u pisanom i video formatu, a posebno se video materijali mogu pogledati više puta i pružiti inspiraciju za svakodnevni rad. Želim još jednom da iskažem svoje zadovoljstvo što smo mogli dati doprinos i na ovaj, novi, način u unapređenju kvaliteta usluga ka većem poštovanju ljudskih prava osoba sa problemima mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini," kazala je Osmanagić.

Ovaj inovativni internet kurs na temu mentalnog zdravlja i ljudskih prava u svijetu je prošlo 20 hiljada učesnika/ca, nakon čijeg okončanja će polaznici/ce poboljšati vlastitio mentalno zdravlje i steći zvanični certifikat Svjetske zdravstvene organizacije.

Svi zainteresovani mogu se prijaviti na trening putem slijedećeg linka:

https://humanrights-etrain-qualityrights.coorpacademy.com/signup

Prevod e-treninga i podrška učesnicima omogućena je u sklopu Projekta mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini koji podržava Vlada Švicarske implementira Asocijacija XY u partnerstvu sa Federalnim ministarstvom zdravstva i Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.

Galerija fotografija