Mali rječnik iz oblasti mentalnog zdravlja u doba pandemije COVID-19

Mali rječnik iz oblasti mentalnog zdravlja u doba pandemije COVID-19
S obzirom da nam kontekst neminovno određuje stvarnost tako nam donosi i korištenje nekih novih pojmova i termina, odnosno aktuelizuje neke stare, ovog puta, ukomponovane u novu realnost zvanu pandemija  COVID-19. Kako bismo održali standard odgovornog komuniciranja u sferi mentalnog zdravlja, izdvojili smo definicije sa kratkim opisom nekih od termina za koje smatramo da je dobro podsjetiti se šta tačno znače. Slijedi pregled definicija termina koji reflektuje naša zapažanja u vezi učestalog korištenja termina iz oblasti mentalnog zdravlja. Ujedno vas pozivamo da u komentarima dodajete termine za koje smatrate da se često koriste u kontekstu aktuelne pandemije i da bi ih bilo bitno stručno definisati. Na taj način ćemo zajednički kreirati naš „Mali rječnik iz oblasti mentalnog zdravlja u doba virusa COVID-19."
 
 

Preuzmi dokument