LJUDI NA PRVOM MJESTU : Korištenjem dehumanizujuće terminologije stvara se utisak da su osobe koje imaju bolest uradile nešto pogrešno

Preuzeto za web portala: www.srpska.info

Autorica: Maja Radoja

 

Kada govorimo o bolesti koju izaziva korona virus, neke riječi i izrazi koje koristimo, na primjer sumnjivi slučaj, izolacija i slično, mogu za ljude imati negativno značenje i na taj način podstaći stigmatizirajuće stavove. One mogu doprinijeti održavanju postojećih negativnih stereotipa ili pretpostavki, ojačati pogrešnu predstavu o povezanosti između bolesti i drugih faktora, proširiti strah, ili dehumanizovati one koji su oboljeli od ove bolesti. Zbog toga ljudi mogu izbjegavati da se podvrgnu provjerama, testiranju i karantinu. Iz SZO, UNICEF-a i Crvenog krsta preporučuju da se u svim kanalima komunikacije, uključujući medije, koriste riječi i izrazi kojima se ističe da su „ljudi na prvom mjestu", koji poštuju i osnažuju ljude. Riječi koje se koriste u medijima su naročito važne, jer će one oblikovati svakodnevni jezik i komunikaciju ljudi o novom korona virusu.

Negativno izvještavanje može uticati na javno mišljenje i postupanje prema ljudima za koje se sumnja da imaju novi korona virus, pacijentima te njihovim porodicama i pogođenim zajednicama.

Šta treba i šta ne treba raditi kada se govori o bolesti koju izaziva novi korona virus:

DA – govoriti o novoj bolesti uzrokovanoj korona virusom

NE – povezivati bolest s lokacijama ili etničkim grupama, ovo nije „virus iz Vuhana", „kineski virus" ili „azijski virus".

Za bolest je namjerno izabran neutralan zvanični naziv kojim se izbjegava stigmatizacija – „Co" znači corona, „Vi" znači virus i „D" znači bolest, a 19 znači da se bolest pojavila 2019.

DA – govoriti o „osobama koje imaju Covid-19", „osobama koje se liječe od Covida-19", „osobama koje se oporavljaju od Covida-19" ili „osobama koje su umrle od posljedica Covida-19"

NE – nazivati osobe koje imaju ovu bolest „slučajevima Covida-19" ili „žrtvama"

DA – govoriti o „osobama koje možda imaju Covid-19" ili „osobama za koje se pretpostavlja da imaju Covid-19"

NE – govoriti o „osobama sa sumnjom na Covid-19" ili „sumnjivim slučajevima".

DA – govoriti o osobama koje su „dobile Covid-19" ili su „oboljele od Covida-19"

NE – govoriti da ljudi „prenose Covid-19", „zaražavaju druge" ili „šire virus", pošto to podrazumijeva namjerno prenošenje i prebacuje krivicu.

Korišćenjem kriminalizujuće ili dehumanizujuće terminologije stvara se utisak da su osobe koje imaju bolest uradile nešto pogrešno ili da su manje vrijedne od nas ostalih, čime se pospješuje stigma, podriva saosjećajnost i potencijalno odvraća ljude od traženja ljekarske pomoći ili podvrgavanja provjerama, testiranju i karantinskim mjerama.

DA – govoriti o riziku od Covida-19 na osnovu tačnih i provjerenih naučnih podataka i najnovijih savjeta zvaničnih zdravstvenih službi.

NE – ponavljati ili širiti neprovjerene glasine, ne koristiti pretjerane metafore koje izazivaju strah kao što su „pošast", „apokalipsa" i slično.

DA – govoriti pozitivno i naglašavati djelotvornost mjera prevencije i liječenja. Za većinu ljudi ovo je bolest koju mogu prebroditi.

Postoje jednostavni koraci koje možemo preduzeti kako bismo zaštitili seb, svoje najdraže i najranjivije.

NE – naglašavati ili potencirati negativne poruke ili poruke koje govore o prijetnjama.

Moramo djelovati zajedno kako bismo pomogli zaštititi najranjivije.

DA – naglašavati djelotvornost usvajanja zaštitnih mjera za sprečavanje širenja novog koronavirusa, kao i ranog otkrivanja, testiranja i liječenja.