Kontakt informacije

Kancelarija Sarajevo
La Benevolencija 8
71000 Sarajevo, BiH
Tel: 033 262 265
Fax: 033 262 266

Kancelarija Banja Luka
Pave Radana br. 40
78000 Banja Luka
Tel: 051 230 252
e-mail: xy.banjaluka@blic.net

1
FBIH
Dženita
Hrelja Hasečić
Direktorica
033-262-265
2
RS
Tatjana
Popović
Liderica komponente 1
051-215-214
3
RS
Biljana
Lakić
Liderica komponente 2
051-215-214
4
FBIH
Irina
Puvača
Liderica komponente 2
033-267-955
5
FBIH
Enisa
Mešić
Liderica komponente 3
033-267-958
6
FBIH
Selma
Mehmedić-Džonlić
Projektna službenica
033-267-957
7
RS
Zvjezdana
Stjepanović
Projektna službenica, komponenta 2
051-215-211
8
FBIH
Lejla
Sahačić
Projektna službenica, komponenta 2
033-262-269
9
RS
Tanja
Bajić
Projektna službenica, komponenta 3
051-215-211
10
FBIH
Selma
Kukić
Projektna službenica, komponenta 3
033-262-267
11
FBIH
Sabaheta
Rizvanović
Finansijska menadžerica
033-267-956
12
FBIH
Ajla
Ablaković
Finansijska asistentica
033-267-956
13
FBIH
Sanela
Jakić
Finansijska asistentica
033-267-956
14
FBIH
Mirza
Kulić
Službenik za logistiku
033-267-956
15
RS
Dragan
Amidžić
Službenik za logistiku
051-215-211