FACE COVID- Kako efektivno odgovoriti na Korona krizu

FACE COVID-  Kako efektivno odgovoriti na Korona krizu
Pred vama je prevod i adaptacija pamfleta (FACE COVID) Dr Russ Harriss-a, australijskog ljekara, psihoterapeuta i internacinalno poznatog autora knjige "The Happiness Trap” (Klopka Srece).  Pamflet je napisan kao pomoćno sredstvo koje možemo koristiti u kriznim situacijama kada se javljaju osjećanja anksioznosti, stresa, panike i bespomoćnosti. 
FACE COVID (’Suočiti se sa Kovid’) je akronim iz dva dijela na engleskom jeziku i predstavlja set praktičnih koraka, zasnovana na principima ’Acceptance and Commitment Terapije’ (ACT) (Terapija Prihvatanja i Predanosti). 


Preuzmi dokument