Društvena stigma povezana s COVID-19: Vodič za sprečavanje i rješavanje problema društvene stigme

Društvena stigma povezana s COVID-19: Vodič za sprečavanje i rješavanje problema društvene stigme

Činjenice, a ne strah zaustavit će širenje novog koronavirusa (COVID-19)

· Dijelite činjenice i tačne informacije o bolesti.

· Osporavajte mitove i stereotipe.

· Pažljivo birajte riječi. Način na koji komuniciramo može utjecati na stavove drugih.

Ovaj vodič sadrži preporuke Johns Hopkins centra za komunikacijske programe.

Prevela: dr. med. Nera Hodžić, specijalizant psihijatrije 


Preuzmi dokument