Da li je moguća transformacija usluga mentalnog zdravlja ka potpunom poštovanju ljudskih prava? Jeste, i već je počela!

Mnoge usluge mentalnog zdravlja u visokorazvijenim, srednjerazvijenim i zemljama u razvoju širom svijeta nisu odgovarajuće i ne pomažu ljudima. Ne samo da postoji ograničenje pristupa ovim uslugama, nego mnogi ljudi koji su u stanju krize i imaju probleme mentalnog zdravlja ne dobivaju podršku koja im je potrebna da bi se njihovo stanje poboljšalo i da bi mogli nastaviti sa svojim životom. Mnogi koji osjete probleme mentalnog zdravlja ili psihosocijalne poteškoće osjećaju se još lošije nakon što potraže usluge mentalnog zdravlja i dožive da im se uskrate prava da sami donose odluke o svom zdravlju i drugim bitnim pitanjima u životu. Neki budu smješteni u ustanove, dožive i da budu smješteni protiv svoje volje, kao i podvrgnuti drugim mjerama koje uključuju prisilu, ograničavanje i izolaciju. Ovakvi postupci dalje negativno utiču na njihovo fizičko i mentalno zdravlje.

Postoji drugačiji put kojim države i njihove službe mogu odlučiti da idu – bez obzira gdje su te države. Ovo je put ka službama koje su zasnovane na poštovanju ljudskih prava, prava na samostalno odlučivanje o tretmanu i životu, u kojima nema prisilnih postupaka, već se uzima u obzir ukupan kontekst i cjelokupni život pojedinca i pruža se podrška kako bi se on ili ona mogli uključiti u svoju zajednicu. U ovim službama koristi se znanje i ogromno iskustvo žena i muškaraca koji su doživjeli probleme i dobili usluge mentalnog zdravlja kako bi mogle pružati odgovarajuću njegu i podršku.

Pridružite nam se 10. juna u 15:00 sati na promociji novih smjernica Svjetske zdravstvene organizacije za usluge mentalnog zdravlja u zajednici: unapređenje pristupa usmjerenog na korisnika i zasnovanog na njegovim pravima. Saznat ćete više o inovativnim uslugama mentalnog zdravlja koje su drastično promijenile praksu u mentalnom zdravlju i čut ćete lična iskustva žena i muškaraca korisnika i pružalaca usluga mentalnog zdravlja, kao i donosilaca politika na nivou država i na međunarodnom nivou koji pozivaju na veliku promjenu u pristupu mentalnom zdravlju. Događaj je na engleskom jeziku, uz prevod na arapski, francuski i španski, a imaće i engleske podnapise.

• Registracija za prisustvo događaju je na ovom linku: https://who.zoom.us/webinar/register/WN_2MQvtqJ_SlOOP25HCV-SEA

(Nakon registracije dobit ćete mejl sa detaljima o pristupu)

Ako niste u mogućnosti da se registrujete, jer je broj učesnika ograničen, događaj promocije možete pratiti uživo na WHO YouTube Channel.


 

 

"Is rights-based transformation truly possible in mental health? … Yes, and it’s already started!"

Many mental health services in high-, middle- and low-income countries around the world are failing people. Not only is access to services limited, but many people in distress and experiencing mental health crises are not receiving the support theyneed to feel better and move forward.Many people with mental health conditions and psychosocial disabilities are disempoweredby mental health services and denied the right to decide over their own health and life choices. Some are further institutionalized and subject to coercive measures such as involuntary admission, forced treatment, seclusion, and restraints. These practices negatively impact people’s physical and mental health.

There is a different path that countries and services can take - no matter what part of the world. This is the path towards rights-based services that respect people’s right to make decisions about their treatment and lives, that are free from coercive practices, that consider people in the context of their whole lives, that support people to be included in their community. These services also learn from and utilize the vast expertise of people with lived experience in order to provide responsive care and support.

Join us on 10 June at 15.00 CET for the launch of WHO’s new guidance on community mental health services: Promoting person-centred and rights-based approaches. You will learn about innovative mental health services that are revolutionizing mental health practices and hear personal testimonies from people who use mental health services and service providers, as well as from national and international policy-makers who are calling for a sea-change in mental health. The event will include interpretation in Arabic, French and Spanish, and captioningwill also be available.

·Please register now for the 10 June launch event here: https://who.zoom.us/webinar/register/WN_2MQvtqJ_SlOOP25HCV-SEA

(After registering, you will receive a confirmation email containing information about joining the webinar)