74 centra za mentalno zdravlje u Bosni i Hercegovini i 12 partnerskih uduženja korisnika će dobiti 100.000 zaštitnih maski

Ukupno 74 centra za mentalno zdravlje u Bosni i Hercegovini i 12 partnerskih uduženja korisnika će dobiti 100.000 zaštitnih maski, koje su obezbijedili humanitarna organizacija CARE Austria, kompanije Alpstar, Havel Healthcare i Grebruder Weiss u suradnji sa CARE International Balkans i Asocijacijom XY. Cilj donacije je pomoć profesionalcima u mentalnom zdravlju i korisnicima usluga mentalnog zdravlja u prevenciji zaraze virusom COVID-19.

U okolnostima pandemije COVID-19, Projekt mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini, ostaje posvećen pružanju podrške zdravstvenim vlastima u Bosni i Hercegovini u njihovim naporima da odgovore na situaciju pandemije COVID-19. Entitetska Ministarstva zdravstva su uvela niz javnozdravstvenih mjera s ciljem sprječavanja širenja COVID-19, ali i podizanja nivoa spremnosti zdravstvenog sektora. U okolnostima pandemije virusom COVID-19, mentalnozdravstveni profesionalci su postali potreban resurs za očuvanje mentalnog zdravlja građana u vremenu krize, pogotovo kod redovnih korisnika usluga i njihove se usluge sve više traže. Zbog toga je PMZ u BiH pružio podršku distribucijom donacije Humanitarne organizacije CARE Austria u suradnji sa CARE International Balkans koja se odnosi na podjelu zaštitnih maski za centre za mentalno zdravlje u BiH.