Instrumentarij za evaluaciju programa namijenjenih smanjenju stigme prema duševnim oboljenjima

 Instrumentarij za evaluaciju programa namijenjenih smanjenju stigme prema duševnim oboljenjima Instrumentarij je namijenjen onima koji rade na smanjenju stigme prema duševnim oboljenjima. To se odnosi na ljude s poremećajima, članove njihovih obitelji, te druge grupe...

Preuzmi dokument